แบรนด์ ( 0 )
ผลิตภัณฑ์ ( 3 )   แม่เหล็ก, เครื่องมือวัดความละเอียด